ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ സ്ലോ ആണോ ?... ഉടനെത്തും കെ ഫോണ്‍; സ്വകാര്യ ഡാറ്റാ കമ്ബനികള്‍ക്ക്‌ വെല്ലുവിളി

കല്‍പ്പറ്റ > കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ നാട്ടുമ്ബുറത്തും അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ കെ ഫോണ്‍ പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡിസംബറില്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാകുമ്ബോള്‍ വയനാടും മുമ്ബില്‍ നില്‍ക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള...Read More

This is Rising!