സംസ്‌ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 183 കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് പേർ കൂടി മരിച്ചതിനാൽ ഗോവയിലെ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ 183 ആയി രേഖപെടുത്തി. കോമോർബിഡ് അവസ്ഥയോടു കൂടി ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 68 കാരനായ മഡ്ഗാവ് സ്വദേശി, 72 വയസ്സുള്ള വാസ്കോ സ്വദേശിനി, കോമോർബിഡ് അവസ്ഥയോടു കൂടി ജിഎംസിയിൽ പ്രവേശിച്ച 50...Read More

This is Rising!