വ്യത്യസ്തമായ ബോധവത്കരണ രീതി സ്വീകരിച്ച് ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ്; ഹെല്‍മറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തവര്‍ക്ക് പുതിയ ഹെല്‍മറ്റ് വാങ്ങി നൽകി

ഹൈദരാബാദ്: പുതുക്കിയ മോട്ടോര്‍ വാഹനനിയമപ്രകാരം ഗതാഗത നിമയലംഘനങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് കര്‍ശനമായ പിഴകള്‍ ഈടാക്കുന്നത് തുടരുമ്പോള്‍ വ്യത്യസ്തമായ ബോധവത്കരണ രീതി സ്വീകരിച്ച് ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ്.  ഹെല്‍മറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തവര്‍ക്ക് പുതിയ ഹെല്‍മറ്റ് നല്‍ക...Read More

This is Rising!