വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി, ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ കേരളത്തിന് ശക്തരായ എതിരാളി, ഫിക്സ്ചറുകള്‍ എത്തി.

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയുടെ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ട് ഫിക്സ്ചറുകള്‍ എത്തി. കേരളത്തിന് നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടില്‍ ശക്തരായ എതിരാളികള്‍ ആണ് ഉള്ളത്. കര്‍ണാകയെ ആണ് ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ കേരളം നേരിടേണ്ടത്. ലീഗ് ഘട്ടത്തില്‍ കേരളത്തെ കര്‍ണാടക അനായാസം പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനു പ...Read More

This is Rising!