പിഎസ്‌സി പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ; ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ മാധ്യമം, പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ജില്ല എന്നിവ മാറ്റിനല്‍കാം

കൊല്ലം: പിഎസ്‌സി നടത്തുന്ന പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച്‌ കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ജില്ലയിലെ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവരുടെ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ മാധ്യമം, പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതായ ജില്ല എന്നിവയില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ അവസരം. തങ്ങളുടെ യൂസര്‍ ഐ...Read More

This is Rising!