കരുണ മെഡിക്കല്‍ കോളജ്: സര്‍ക്കാര്‍ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്‍ നല്‍കിയ 30 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പെരുവഴിയില്‍

തിരുവനന്തപുരം: പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമീഷണര്‍ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അലോട്ട്മെന്‍റ് നല്‍കിയ 30 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പഠനംമുടങ്ങി പുറത്തുനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അയോഗ്യരെന്ന് കണ്ട് അഡ്മിഷന്‍ റദ്ദാക്കിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സുഖപഠനം.പാലക്കാട് കരുണ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക...Read More

This is Rising!