ലെഗ്ഗിങ്ങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ഫാഷനോട് താത്പര്യമില്ലാത്തവര്‍ ഉണ്ടാകില്ല. അതില്‍ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വേര്‍തിരിവും ഇല്ല. ഫാഷന്‍ ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ്. എന്നാല്‍ ചില ചീത്തവശങ്ങളും ഫാഷന്‍ പ്രേമികള്‍ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ യുവതികള്‍ ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്...Read More

This is Rising!